آزمایشگاه متالورژی محک در سال 1387 با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی دریکی از قطب های تامین فولاد و آهن آلات صنایع مختلف در کشور در منطقه بازار آهن شاد آباد تهران افتتاح گردید.این واحد در سالهای گذشته سعی داشته با ارائه خدماتی دقیق و سریع اطمینان صنایع مختلف را جلب کند. این واحد در سال 1390 با استقرار سیستم مدیریت ISO/IEC 17025 واخذ تاییدیه صلاحیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همچنین دریافت گواهینامه مدیریت کیفی ISO9001:2008 گواهینامه رضایت مشتری ISO10002:2004 و دریافت گواهینامه از موسسهOxfordCert و به عنوان کارآفرین نمونه در سال 92 و راه اندازی دستگاههای پیشرفته،سطح کیفی و کمی خدمات خود را ارتقا داده است.در حال حاضر در این واحد افتخار همکاری و خدمات رسانی به صنایع بزرگی مثل پتروشیمی نفت ،خودروسازی و سایر صنایع مرتبط فولادی را دارا می باشد.